اینا عکسی یا چیزی قرار بدین ، یا به فروشگاه یا به خدمات یا به معرفی نژاد های سگ ها لینک شود .

اسلایدر بقل هم عکس درست کنید .

c42e6f198482c4de3ee702afae3df348 (1)
pngkey.com-pet-png-2322224 (1)

جدیدترین های هردسته

آخرین مقالات سایت

درس اول برای تربیت سگ: بنشین این درس خیلی مهم و درعین حال خیلی ساده و تعلیم آن آسان است. تعلیم نشستن باید در رگ
0
بهترین موقع برای تعلیم این درس موقعی است که حیوان از یک گردش طولانی برمی گردد زیرا در این موقع به علت راه پیمائی قدرت
0
برای فرا گرفتن این درس از همان زمان تولگی و شیرخوارگی در سگان استعداد کافی موجود است و از همان زمان که سگ هردفعه به
0
سگها اغلب برای اظهار محبت عادت دارند که به سروکول صاحب خود بپرند. مخصوصا موقعی که اگر چند دقیقه شخص را ندیده باشند دراین موقع
0
عمل تکمیلی درس اول نشستن است. عمل خوابیدن و یا درازکشیدن روی زمین که با فرمان بخواب بوسیله حیوان اجرا و انجام می گردد اغلب بسیار
0
ازهمان روزهای اول بایستی سگ عادت کند به اینکه صاحبش همیشه حق دارد هرچیز ولو استخوان عزیزش را از مقابل او بردارد. اگر این حقیقت
0